Kiến thức doanh nghiệp

6 lợi ích của coworking thuyết phục doanh nghiệp lựa chọn

Giá thuê văn phòng ngày càng tăng. Toàn cầu hóa đã tạo ra chu kỳ kinh doanh 24 giờ đồng thời cân bằng giữa công việc và cuộc sống đứng đầu danh sách yêu cầu của nhân viên. Những yếu tố này hiện chi phối cách các doanh nghiệp hiện đại nghĩ về môi trường

Thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt Nam

Cập nhật thuế tiêu thụ đặc biệt tại Việt Nam (2022)

Thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt Nam là gì? Thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt Nam áp dụng cho hàng loạt mặt hàng xa xỉ và không thiết yếu. Nó được pháp điển hóa bởi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội có

Tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu trong công việc là gì?

Đặt mục tiêu trong công việc có thể giúp bạn đạt được thành công cá nhân và nghề nghiệp. Nó có thể cung cấp động lực để cải thiện các bộ kỹ năng, học các kỹ năng mới hoặc tăng cường trách nhiệm của bạn. Đặt ra các mốc thời gian và thực hiện các

11 cách giúp tăng năng suất, nâng cao hiệu quả công việc

Nếu bạn dành cả ngày để làm việc cho một dự án, điều đó có nghĩa là bạn đã có một ngày làm việc hiệu quả, phải không? Chà! không nhất thiết. Thông thường, các công ty và cá nhân nghĩ rằng một lịch trình dày đặt tự động ngụ ý năng suất. Tuy nhiên,

Scroll to Top