Day: September 20, 2022

Sự khác biệt giữa không gian làm việc chia sẻ (share workspace) và không gian làm việc chung (co-working space)

Sự khác biệt giữa không gian làm việc chia sẻ (share workspace) và không gian làm việc chung (co-working space)

Sự khác nhau giữa không gian làm việc chia sẻ và không gian làm việc chung có thể gây bối rối cho nhiều người, đặc biệt khi có khá nhiều khái niệm tương tự mang đến những trải nghiệm tương tự cho khách hàng như dịch vụ văn phòng, văn phòng cao cấp, văn phòng chia …

Sự khác biệt giữa không gian làm việc chia sẻ (share workspace) và không gian làm việc chung (co-working space) Read More »

coworking và văn phòng điều hành

Sự khác biệt giữa coworking và văn phòng điều hành

Một quan niệm sai lầm phổ biến là nếu bạn thực sự muốn hoàn thành công việc, bạn nên đến một phòng  hơn là một không gian làm việc chung. Mặt khác, ý tưởng đơn giản về coworking đang gợi ý ngược lại: các chuyên gia độc lập và những người có sự linh hoạt …

Sự khác biệt giữa coworking và văn phòng điều hành Read More »

Scroll to Top