G office

Dịch vụ chỗ ngồi chia sẻ

Dịch vụ chỗ ngồi chia sẻ

Co-working 

 

G Office cung cấp dịch vụ chỗ ngồi linh động khắp tại các chi nhánh

Khách hàng có thể chọn chỗ ngồi tại bất kỳ Chi nhánh nào của G Office và hưởng toàn bộ tiện ích Văn phòng hiện đại và chuyên nghiệp.