Các hiến kế giúp khởi nghiệp sáng tạo trong thời đại số

G OFFICE » 

Các giải pháp kinh doanh giúp cho công ty khởi nghiệp tạo đột phá nhằm bắt kịp xu thế chung của thế giới hiện nay.

Bộ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu trong Phiên hiến kế về startup và các mô hình kinh doanh mới thuộc diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2019 như sau: “Bộ Khoa học và Công nghệ đảm nhiệm vai trò tạo lập môi trường bền vững và thuận lợi nhằm hỗ trợ cho sự hình thành và phát triển của các công ty khởi nghiệp. Bên cạnh đó cũng muốn tăng cường kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam với quốc tế”.

Các hiến kế giúp khởi nghiệp sáng tạo trong thời đại số

Hiện nay việc xây dựng môi trường phát triển của công ty khởi nghiệp Việt Nam còn gặp khá nhiều khó khăn do đó khiến các nhà đầu tư lo lắng. Ông Nguyễn Hồng Sơn đã nêu ra 4 vấn đề với các cơ quan chức năng nhằm kiến nghị và tháo gỡ các rào cản kinh tế giúp công ty tư nhân phát triển, tìm ra giải pháp đột phá để các doanh nghiệp khởi nghiệp nắm bắt kịp xu hướng của khu vực và thế giới.

Vấn đề 1: Tìm hiểu phương thức kinh doanh mới trên thế giới và nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp, sau đó lựa chọn mô hình phù hợp với nền kinh tế của Việt Nam. Đây được xem là một trong những động lực quan trọng trong quá trình khởi nghiệp.

Vấn đề 2: Nắm bắt xu hướng “ứng xử” của các quốc gia về: quan điểm, cơ chế và các chính sách phù hợp với công nghệ, sự sáng tạo của các mô hình kinh doanh mới trong thời đại số. Đồng thời, đảm bảo lợi ích đầy đủ cho tất cả mọi đối tượng khác nhau. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước phải tìm cách thay đổi chính mình để thích ứng với sự biến đổi nhanh chóng của môi trường mới.

Hiến kế giúp khởi nghiệp sáng tạo trong thời đại số tại GOffice

Vấn đề 3: Đưa ra các giải pháp liên quan đến chính sách khởi nghiệp nhằm khuyến khích mô hình kinh doanh mới như: xây dụng chiến lược khởi nghiệp, tối ưu hóa môi trường pháp lý, phát triển các kỹ năng và tăng cường giáo dục tinh thần và nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, đổi mới và tạo điều kiện trao đổi công nghệ.

Một vấn đề quan trọng khác để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam là xây dựng thị trường vốn chuyên biệt.

Mô hình kinh doanh mới được định nghĩa thế nào?

Theo ông Phạm Hồng Quất – Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học Công nghệ chia sẻ: “Mô hình kinh doanh có khả năng nhân rộng là mô hình tạo ra được sản phẩm, dịch vụ mới và bản chất của mô hình mới này dựa trên tài sản trí tuệ, công nghệ mới. Hiện nay hệ sinh thái sáng tạo ở Việt Nam đã bắt đầu bước vào con đường thực chất chứ ko còn là phong trào để tạo công ăn việc làm mà mục tiêu hướng đến là làm giàu và góp phần đóng góp vào thị trường Việt Nam những ứng dụng công nghệ mới.

Thông tin thêm tại website: http://vanphongao.net/ hoặc gọi ngay hotline: (028) 222 00 919 để được tư vấn.

HOTLINE: 028 222 00 919