Cập nhật thuế tiêu thụ đặc biệt tại Việt Nam (2022)

Thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt Nam là gì?

Thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt Nam áp dụng cho hàng loạt mặt hàng xa xỉ và không thiết yếu. Nó được pháp điển hóa bởi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2009.

Hai luật bổ sung cũng đã được thông qua vào năm 2014. Đó là:

  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016; và
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt Nam áp dụng cho những gì?

Thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt Nam áp dụng cho nhiều loại hàng hóa từ thuốc lá điếu và các sản phẩm từ thuốc lá đến ô tô hạng sang và thẻ bài.

Hàng hóa nào được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt Nam?

Các hàng hóa sau đây được miễn thuế TTĐB:

  • Hàng sản xuất trực tiếp xuất khẩu hoặc bán cho đại lý uỷ thác xuất khẩu;
  • Hàng hóa nhập khẩu bao gồm hàng viện trợ nhân đạo, hàng viện trợ không hoàn lại; đồ dùng cá nhân của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện miễn trừ ngoại giao, đồ dùng cá nhân miễn thuế; hàng hóa trung chuyển, quá cảnh, vận chuyển qua biên giới Việt Nam; hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập trong thời gian miễn thuế; hàng nhập khẩu để bán miễn thuế theo quy định;
  • Xe cứu thương, xe tang và ô tô trên 24 chỗ ngồi;
  • Hàng hóa nhập khẩu vào khu phi thuế quan, hàng hóa trong nước bán vào khu phi thuế quan (trừ ô tô dưới 24 chỗ ngồi).

các dịch vụ và sản phẩm áp thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế TTĐB và thuế GTGT

Thường thì, những loại hàng hóa và dịch vụ bị đánh thuế TTĐB, cũng phải chịu thuế GTGT. Căn cứ tính thuế GTGT là giá bán cộng thuế TTĐB. Đối với sản phẩm nhập khẩu, thuế GTGT được áp dụng trên trị giá tính thuế cộng thuế nhập khẩu cộng thuế TTĐB.

Hoàn thuế và thuế TTĐB

Mỗi mặt hàng chỉ đánh thuế TTĐB một lần và hàng hóa xuất khẩu được hoàn thuế TTĐB theo yêu cầu của người nộp thuế trong một số trường hợp (ví dụ: hàng tạm nhập tái xuất).

Trường hợp mặt hàng chịu thuế TTĐB được sản xuất từ ​​nguyên vật liệu đã nộp số thuế TTĐB tương ứng thì số thuế TTĐB đã nộp sẽ được khấu trừ khi tính số thuế TTĐB sản xuất ra.

Thuế suất thuế TTĐB hiện hành 2022

 

STT. Hàng hóa hoặc dịch vụ Thuế suất (%)
  Hàng hóa  
1 Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm thuốc lá khác 75
2 Rượu  
  a) Bằng hoặc cao hơn 20°  65
  b) Dưới 20°  35
3 Bia 65
4 Xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi  
  a) Xe cơ giới chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, trừ các loại xe quy định tại các điểm 4e, 4e và 4g   
  Loại dung tích xi lanh từ 2.000 cm3 trở xuống 45
  Loại có dung tích xi lanh từ trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3 50
  Loại dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 60
  b) Xe cơ giới chở người từ 10 chỗ ngồi đến dưới 16 chỗ ngồi, trừ các loại xe quy định tại các điểm 4c, 4e và 4g  30
  c) Xe ô tô chở người từ 16 chỗ đến dưới 24 chỗ, trừ loại xe quy định tại các điểm 4e, 4e và 4g  15
  d) Xe cơ giới vừa chở người vừa chở hàng, trừ các loại xe quy định tại các điểm 4e, 4e và 4g  15
  đ) Xe có động cơ chạy bằng xăng kết hợp với điện hoặc nhiên liệu sinh học có tỷ trọng xăng không quá 70% nhiên liệu sử dụng 70% mức thuế suất đối với ô tô cùng loại quy định tại các điểm 4a, 4b, 4c và 4d Điều này
  e) Xe cơ giới chạy bằng nhiên liệu sinh học 50% mức thuế suất đối với ô tô cùng loại quy định tại các điểm 4a, 4b, 4c và 4d Điều này
  g) Xe có động cơ chạy bằng điện  
  Xe cơ giới chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống 25
  Xe cơ giới chở người từ 10 chỗ đến dưới 16 chỗ 15
  Xe cơ giới chở người từ 16 chỗ đến dưới 24 chỗ 10
  Xe cơ giới được thiết kế vừa chở người vừa chở hàng 10
5 Xe mô tô hai bánh và ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3 20
6 Tàu bay 30
7 Du thuyền 30
8 Xăng dầu các loại  
  a) Xăng 10
  b) Xăng E5 8
  c) Xăng E10 7
9 Điều hòa từ 90.000 BTU trở xuống 10
10 Bài lá 40
11 Vàng mã và đồ vàng mã 70
  Dịch vụ  
1 Vũ trường 40
2 Các cơ sở xoa bóp, quán karaoke 30
3 Sòng bạc và trò chơi điện tử có thưởng 35
4 Cá cược 30
5 Golf 20
6 Xổ số 15

Tin liên quan

Scroll to Top