G office

Thành lập Doanh nghiệp

Thành lập Doanh nghiệp

Thủ tục giấy phép doanh nghiệp

G Office cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục liên quan thành lập,

chuyển đổi mô hình, nội dung đăng ký và quản lý doanh nghiệp,

Với hơn 10 năm kinh nghiệm G Office cam kết về thời gian và chi phí tối ưu nhất.

Tư vấn Thành lập doanh nghiệp Tư vấn thay đổi Giấy phép DN
 • Lựa chọn loại hình doanh nghiệp: TNHH, cổ phần…
 • Cơ cấu ngành nghề hoạt động, vốn, pháp nhân…
 • Soạn, nộp và nhận hồ sơ…
 • Đăng bố cáo, con dấu….
 • Giấy phép con
 • Giấy phép nghành nghề có điều kiện
 • Khai báo thuế ban đầu
 •  Mua hoá đơn lần đầu
 • Chuyển đổi địa chỉ
 • Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh
 • Thay đổi cơ cấu chủ sở hữu, cơ cấu vốn
 • Các thủ tục với thuế và ngân hàng
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.