Dịch vụ thành lập DN

Chúng tôi luôn nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở giai đoạn đầu khởi nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ khác sau thành lập doanh nghiệp. Các dịch vụ bao gồm :

1. Tư vấn Thành lập doanh nghiệp:

– Tư vấn Đăng ký kinh doanh: lựa chọn loại hình doanh nghiệp (Công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngoài…);

– Tư vấn tên công ty: (Lựa chọn tên và tra cứu tên);

– Tư vấn ngành nghề kinh doanh: (Chuẩn hoá theo quy định của pháp luật) ;

2. Tư vấn sau Thành lập doanh nghiệp:

Hỗ trợ và tư vấn về các vấn đề:

– Khai báo thuế ban đầu

– Mua hoá đơn lần đầu

Nếu Bạn có bất kỳ thắc mắc gì về việc thành lập doanh nghiệp hoặc về các vấn đề khác, vui lòng liên lạc với chúng tôi.

Tag: